FANDOM


This calendar lists birthdays of characters in the Kenganverse!

January

January
Date
Character
1stNezu Masami
2ndMochigase
3rdKimishima Mana
6thIvan Karaev
12thNikaido Ren
14thHiezu
15thSekibayashi Jun
25thAkano Tesaki
30thImai Cosmo

February

February
Date
Character
6thKushida Rin
10thJ
11thMion
22ndAdam Dudley
27thMokichi Robinson
28thHashida Takashi
29thAkiyama Sakura

March

March
Date
Character
1stTokuno'o Tokumichi
4thMihagino
7thMotoyama Hotaru
8thYamashita Kazuo
10thWakatsuki Takeshi
17thHimuro Ryo and Kono Haruo
20thKetaka
30thTogawa Yoshiko

April

April
Date
Character
3rdJerry Tyson
4thAkoya Seishu and Kuroki Gensai
13thMoro
15thYodoe
16thRama XIII
21stJulius Reinhold
25thKaro Yoshinari
29thNogi Hideki

May

May
Date
Character
1stAki Saito
2ndTokita Ohma
4thMatsuda Tomoko
9thKure Hollis
12thYoroizuka Sanemitsu
14thUrita Sukizo
15thRonald Haraguchi
25thKurayoshi Rino
29thHawai
30thNomura Kohei

June

June
Date
Character
1stNarushima Joji
3rdMisasa and Nagira
9thAnna Paula, Katahara Retsudo and Soryuin Shion
11thSawada Keizaburo
13thBando Yohei
14thKatsurami
18thKure Fusui and Magatani Juzo
19thHatsumi Sen
21stKito Gunji
27thHiyama Shunka

July

July
Date
Character
8thYoroizuka Saw Paing
9thAjiro Korinmaru
15thRihito
19thIwaki
20thCheetah Hattori and Katahara Sayaka
23rdShimoda Saji
24thKure Reiichi
25thToyoda Idemitsu
26thKure Raian
27thAkiyama Kaede
28thKiozan Takeru
29thKono Akio

August

August
Date
Character
1stKomada Shigeru
3rdHassad and Long Min
5thHayami Katsumasa
8thKaike
10thNishihonji Akira
15thMorooka
16thMuteba Gizenga
19thFunaoka
25thMeguro Masaki
31stTashiro Mosashi

September

September
Date
Character
2ndFurumi Heihachi
7thMikazuchi Rei
13thKaburagi Koji and Kiryu Setsuna
14thOhya Ken
17thYoshioka
18thNarushima Koga
19thTakayama Minoru
27thIida Tadashi
29thKure Henzo

October

October
Date
Character
2ndNawa
4thShikano Gen and Yanagi Makoto
5thUshiroda Takero
8thMurobuchi Gozo
11thTogo Tomari
12thChiba Takayuki
16thOmori Masamichi
17thKure Horio
25thSuoh Mihono and Kurachi Karugo
27thUtsubuki Kokuro
29thYoshitake Yoshiro
30thKaneda Suekichi and Yamamoto Koishi

November

November
Date
Character
2ndKure Erioh, Ohta Masahiko, Otoichi and Jose Kanzaki
4thInaba Ryo and Okubo Naoya
8thAioi
13thDazai Yukio and Yaku
18thAtami Hisashi

December

December
Date
Character
1stHanafusa Hajime
2ndKatahara Metsudo and Kanoh Agito
7thKureishi Mitsuyo
9thYoshizawa Kokomi
12thGaolang Wongsawat
13thKure Karla
24thTakakaze Kirimi
26thSannoh

Navigation

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.